Home

‘Omdat begeleiding passend moet zijn.’

Welkom bij Roy op Maat.

Iedereen verdient de begeleiding die hij nodig heeft. Het maakt daarbij niet uit om wie het gaat. Door samen naar mogelijkheden te zoeken kan ik daarin waarschijnlijk een positieve rol kan spelen. Hierbij gaat het om begeleiding in de brede zin van het woord, begeleiding kan onder andere betekenen dat iemand begeleiding nodig heeft in het activeren van zichzelf, coaching nodig heeft om structuur te krijgen in de dag of begeleiding nodig heeft om nodig nieuwe vaardigheden aan te leren.

Mijn huidige werkzaamheden/specialiteiten liggen bij de omgang van mensen met meervoudige beperkingen, visuele beperkingen en/of gedragsproblemen. Daarbij gebruik ik onder andere mijn muziek, maar zoek ook vooral naar andere mogelijkheden. Ondanks die specialiteiten heb ik me vooral in de breedte ontwikkeld. Zo heb ik ervaring als stagebegeleider op het HBO, het werken in verschillende zorgteams en het geven van muzieklessen.

Op deze site kunt u extra informatie vinden over mij en mijn werkzaamheden. Mocht u naar aanleiding van deze informatie contact met mij willen opnemen kunt u mij bereiken via de ‘contact’ pagina.

Met vriendelijke groet,

Roy Scholten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.